Đăng ký Thông Tin

Lưu ý:

  • Chuẩn bị CMND hoặc Giấy phép kinh doanh (Với doanh nghiệp)
  • Nhà phải có số và địa chỉ rõ ràng
  • Khách hàng ở trọ phải đặt cọc theo quy định của FPT
  • Lắp đặt ngay trong 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu.